Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: ECO-SHIELD FOR PAINTS Multifunctional Organoclay Composition Offers Clean-Tech Protection

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā ECO-SHIELD FOR PAINTS Multifunctional Organoclay Composition Offers Clean-Tech Protection
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Kārlis Kostjukovs
Solvita Kostjukova
Juris Kostjukovs
Dāvids Štēbelis
Jūlija Karasa
Atslēgas vārdi ECO-SHIELD FOR PAINTS
Anotācija Current and future restrictions on biocides are forcing manufacturers of building finishing materials to seek alternative products. A novel multifunctional organoclay additive has been developed by focusing on mineral materials that control coating degradation and which can be used in building or finishing materials such as plasters, mortars, primers, paints and other protective or decorative coatings.
Atsauce Kostjukovs, K., Kostjukova, S., Kostjukovs, J., Štēbelis, D., Karasa, J. ECO-SHIELD FOR PAINTS Multifunctional Organoclay Composition Offers Clean-Tech Protection. European Coatings Journal, 2017, No.9, 48.-53.lpp. ISSN 0930-3847.
ID 26645