Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroapgādes un gāzes apgādes drošuma un risku novērtējums

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroapgādes un gāzes apgādes drošuma un risku novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of Power and Gas Supply Risks and Reliability
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Laila Zemīte
Namejs Zeltiņš
Antans Sauļus Sauhats
Andra Ješinska
Ilmārs Bode
Antons Kutjuns
Gatis Junghāns
Oļegs Linkevičs
Māris Kuņickis
Atslēgas vārdi Electric power distribution, Genetic algorithms, Reliability
Anotācija Ņemot vērā iepriekš minēto jāatzīmē, ka Eiropas Komisijas Apvienotā pētījumu centra pasūtījums, kuru izpilda RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūts, kopā ar partneriem no Lietuvas un Igaunijas, ir būtisks ieguldījums kopīgajā pētījumu ietvarā un tas ir jāturpina arī nākamajos gados.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Zemīte, L., Zeltiņš, N., Sauhats, A., Ješinska, A., Bode, I., Kutjuns, A., Junghāns, G., Linkevičs, O., Kuņickis, M. Elektroapgādes un gāzes apgādes drošuma un risku novērtējums. Enerģija un Pasaule, 2017, Nr.4, 35.-38.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 26760