Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Software Usability: Concepts

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Software Usability: Concepts, Attributes and Associated Health Problems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Sabīne Grīnberga
Atslēgas vārdi software, usability, ergonomics, human computer interaction, health complaints
Anotācija Raksts atsedz programmatūras ergonomikas lietojamības nozīmi, lai mazinātu datorlietotāju veselības problēmas, kas ir lielā mērā saistītas ne tikai ar ilgstošu darbu un neērtām pozām darbā ar informācijas tehnoloģijām, bet arī ar neatbilstošu lietotāja saskarnes lietojamību.
DOI: 10.1515/prolas-2016-0041
Hipersaite: https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2016.70.issue-5/prolas-2016-0041/prolas-2016-0041.xml 
Atsauce Grīnberga, S. Software Usability: Concepts, Attributes and Associated Health Problems. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2016, Vol.70, No.5, 266.-268.lpp. ISSN 1407-009X. Pieejams: doi:10.1515/prolas-2016-0041
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 26847