Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: E- studiju tehnoloģijas intensīvai izlīdzinošai apmācībai

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā E- studiju tehnoloģijas intensīvai izlīdzinošai apmācībai
Nosaukums angļu valodā E- Learning for Compensative Education
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Loreta Juškaite
Atslēgas vārdi izlīdzinošā izglītība, e- studijas, e- studiju vide
Anotācija Rakstā tiek aplūkotas problēmas, kas rada izlīdzinošās izglītības nepieciešamību Latvijā. Tāpat aplūkotas e- studiju iespējas, kā viens no efektīvākajiem veidiem, kā var sasniegt nepieciešamo izglītības līmeni studijām. Rakstā apskatītas e- studiju iespējas, priekšrocības un arī problēmas, kas rodas arvien plašāk izmantojot e- studijas.
Anotācija angļu valodā The rapid development of information technology contributes to the e-environment. The article addresses issues that create the need for physics in compensative education in Latvia. We analyze the situation in Latvia. Groups of young people have been named engaging in this compensative education process and the reasons why young people need this kind of education. Also e- learning opportunities are being observed, as one of the most effective ways to achieve the required level of education to be able to continue their studies in a desired field of study at the university. Article discusses e-study opportunities, benefits and challenges arising from the increasing use of e- learning
Hipersaite: http://latste-2016.wixsite.com/latste2016/publikacijas 
Atsauce Juškaite, L. E- studiju tehnoloģijas intensīvai izlīdzinošai apmācībai. No: LatSTE' 2016 – Karjera digitālajā laikmetā: 19. Izglītības tehnoloģiju un inovāciju konference, Latvija, Liepāja, 25.-26. oktobris, 2016. Liepāja: Liepāja University, 2016, 27.-35.lpp. ISBN 978-9934-522-89-5.
ID 26853