Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bioproducts from Potatoes. A Review

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bioproducts from Potatoes. A Review
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Vivita Priedniece
Krišs Spalviņš
Kaspars Ivanovs
Jeļena Pubule
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi Bioplastics; biotechnologies; pharmacy; potatoes; value-added bioproducts
Anotācija The increasing amount of food waste througout the world is becoming a major problem for waste management plants. The food waste produced amounts to 1.3 million tons a year. This is a resource that could be used for production of new products. Decreasing fossil resources and a rapidly growing population lead to the necessity to produce more food and to replace existing with new materials ones that are biological and produce little effect on environment. Bioeconomy is a method that can help achieve production of value-added products that use local resources and waste to manufacture products efficiently. In this article, we are looking at possibilities to use potatoes for production of new materials, such as bioplastics, antioxidants, proteins, instead of their conventional use for food production. We have studied potato components, extraction technologies and summed up possible directions for development for new products, looking at the use of processing waste as a raw material.
DOI: 10.1515/rtuect-2017-0013
Hipersaite: https://www.degruyter.com/view/j/rtuect.2017.21.issue-1/issue-files/rtuect.2017.21.issue-1.xml?rskey=g6zXHE&result=1 
Atsauce Priedniece, V., Spalviņš, K., Ivanovs, K., Pubule, J., Blumberga, D. Bioproducts from Potatoes. A Review. Environmental and Climate Technologies, 2017, 21, 18.-27.lpp. e-ISSN 2255-8837. Pieejams: doi:10.1515/rtuect-2017-0013
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 27027