Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Coding and On-line Transmitting System = Kodēšanas un tiešsaistes pārraides sistēma

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Coding and On-line Transmitting System = Kodēšanas un tiešsaistes pārraides sistēma
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Valerijs Zagurskis
Aigars Riekstiņš
Atslēgas vārdi Coding, On-line
Anotācija -
Atsauce Zagurskis, V., Riekstiņš, A. Coding and On-line Transmitting System = Kodēšanas un tiešsaistes pārraides sistēma. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2003, 43.-47.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts
ID 2737