Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Biomaterial Surface Nanoscaled Electrical Potential Promotes Osteogenesis of the Stromal Cell

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Biomaterial Surface Nanoscaled Electrical Potential Promotes Osteogenesis of the Stromal Cell
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.9. Rūpnieciskā biotehnoloģija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jurijs Dehtjars
I. Khlusov
Y. Sharkeev
Nataļja Poļaka
V. Pichugin
M. Khlusova
Fjodors Tjuļkins
Viktorija Vendiņa
E. Legostaeva
L. Litvinova
Atslēgas vārdi Human mesenchymal cells, Oeteogsteogenesis, Surface electrical potential, Surface morphology
Anotācija The calcium phosphate coating was provided onto the titanium substrate because of the nanoarc coatings technology. Both surface morphology and electrical charge of the coating were measured at the nano/micro-scaled lateral resolution. The negative electrical potential was typical for sockets, however the positive one to the peaks of the roughness. The cells were mainly attached at the negatively charged sockets. The cells expressed both osteocalcin and alkaline phosphatase that are the osteoblastic molecular markers.
DOI: 10.1007/978-981-10-9023-3_25
Hipersaite: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-9023-3_25 
Atsauce Dehtjars, J., Khlusov, I., Sharkeev, Y., Poļaka, N., Pichugin, V., Khlusova, M., Tjuļkins, F., Vendiņa, V., Legostaeva, E., Litvinova, L. The Biomaterial Surface Nanoscaled Electrical Potential Promotes Osteogenesis of the Stromal Cell. No: IFMBE Proceedings. Vol.68/3: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (WC 2018), Čehija, Prague, 3.-8. jūnijs, 2018. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019, 139.-142.lpp. ISBN 978-981-10-9022-6. e-ISBN 978-981-10-9023-3. ISSN 1680-0737. e-ISSN 1433-9277. Pieejams: doi:10.1007/978-981-10-9023-3_25
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 27607