Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fundamental Research and Experimental Work on Properties of Tungsten Micro- and Nanoparticle Structured Composite Material

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fundamental Research and Experimental Work on Properties of Tungsten Micro- and Nanoparticle Structured Composite Material
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.6. Medicīniskā inženierija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Gaļina Boka
Jurijs Dehtjars
Santa Bikova
Y. Bauman
Pēteris Eizentāls
Anete Švarca
Māris Kuzminskis
Atslēgas vārdi Radiation therapy, Tungsten nanoparticles, Tungsten wax composite
Anotācija Tungsten micro- and nanoparticle structured composite have been demonstrated recently as a promising material for protection of the radiation therapy patient against radiation. The shielding properties of the composite to a great extent depends on the homogeneity. The present research concentrates on the experimental investigation of the homogeneity of the synthesized composite in dependence on the material mixing methods, particle size, and concentration. The material radiation attenuation properties were explored as well. It was observed that the tendency to form agglomerates becomes greater if tungsten particle size decreases. The best particle distribution uniformity in the composite was obtained with ultrasound disperser. Most effective radiation absorption was observed for the samples with a particle size of 500, nm and 50, nm.
DOI: 10.1007/978-981-10-9023-3_114
Hipersaite: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-9023-3_114 
Atsauce Boka, G., Dehtjars, J., Bikova, S., Bauman, Y., Eizentāls, P., Švarca, A., Kuzminskis, M. Fundamental Research and Experimental Work on Properties of Tungsten Micro- and Nanoparticle Structured Composite Material. No: IFMBE Proceedings, Vol.68/3: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (WC 2018), Čehija, Prague, 3.-8. jūnijs, 2018. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019, 619.-622.lpp. ISBN 978-981-10-9022-6. e-ISBN 978-981-10-9023-3. ISSN 1680-0737. e-ISSN 1433-9277. Pieejams: doi:10.1007/978-981-10-9023-3_114
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 27608