Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde
2018
Henrihs Gorskis

Aizstāvēšana
01.10.2018. 14:30, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, sētas iela 1, 3. korpuss, 202. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Arkādijs Borisovs, Ludmila Aleksejeva

Recenzenti
Jānis Grundspeņķis, Pēteris Grabusts, Alexander Bozhenyuk (Боженюк Алексанр Витальевич)

Promocijas darbs veltīts ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrādei, kas ļauj realizēt datu izgūšanu, izmantojot ontoloģijā aprakstītas zināšanas. Relāciju datubāzes tehnoloģijas bez papildinājuma neļauj spriest par datubāzes struktūru vai saturu, kā arī nerealizē abstrakciju, kas ļautu izgūt datus lietotājiem, kuri nav datubāzes eksperti. Promocijas darba mērķis – izstrādāt metodoloģiju, kas ļauj realizēt ontoloģijā bāzētu datu izgūšanas sistēmu, kura nodrošina šādas iespējas. Izgūšanas sistēma lieto ontoloģiju, kurā ir aprakstītas zināšanas par domēnu un datubāzi. Lietotājs veido vēlamo datu aprakstu, izmantojot domēna terminoloģiju un viņam pazīstamus konceptus. Sistēma interpretē izveidoto aprakstu ontoloģijā, izveido datu pieprasījumu datubāzei, validē un klasificē izgūtos datus un atgriež lietotājam rezultātu. Šādā veidā tiek realizēta iesaistīto datu un zināšanu pārvaldes tehnoloģiju abstrakcija, neliekot lietotājam tās pārzināt. Darba izstrādes gaitā ir izstrādāta metodoloģija, kas apraksta šādas sistēmas realizāciju. Metodoloģijas ietvaros sasniegti vairāki starprezultāti, kas saistīti ar metodoloģijā aprakstīto metožu realizāciju. Darbā izstrādāta datubāzes un ontoloģijas sasaistīšanas pieeja, kura izmanto ontoloģijas konceptus kā atsauces punktus uz datubāzes objektiem, kā arī izstrādāta pieeja šo sasaistes konceptu identificēšanai. Pamatojoties uz sasaistes konceptiem, ir izstrādāta ontoloģijas konceptu hierarhijas pārmeklēšanas metode, kas ļauj apkopot zināšanas par sasaistīto datubāzi un veidot SQL vaicājumus. Tādējādi metodoloģija apraksta datu izgūšanas pieejas realizāciju, ko var izpildīt, izmantojot tikai ontoloģijas pamata funkcionalitāti.


Atslēgas vārdi
Ontoloģija, datubāze, intelektuāla sistēma

Gorskis, Henrihs. Ontoloģijā bāzētas intelektuālas datu izgūšanas metodoloģijas izstrāde. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 181 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196