Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Luminescence Properties of 2-Benzoyl-1

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Luminescence Properties of 2-Benzoyl-1,3-indandione Based Eu3+ Ternary and Tetrakis Complexes and their Polymer Films
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Ilze Māliņa
Valdis Kampars
Sergejs Beļakovs
Atslēgas vārdi Europium, Tetrakis complex, Ternary complex, Luminescent polymer films
Anotācija Six new Europium (III) complexes with ternary and tetrakis structures - Eu(BID)3(PHEN), Eu(MBID)3(PHEN), [Eu(BID)4]−N+(Et)4, [Eu(MBID)4]−N+(Et)4, [Eu(BID)4]−N+(Bu)4, and [Eu(MBID)4]−N+(Bu)4(BID – 2-benzoyl-1,3-indandionate, MBID - 2-(4-methylbenzoyl)-1,3-indandionate and PHEN – 1,10-phenantroline) are synthesized, characterized, and incorporated into poly-N-vinylcarbazole (PVK) and poly methyl methacrylate (PMMA) matrices. Complex structure shows significant effect on thermal properties and emission properties of complexes in solid-state. Used countercations (N+(Et)4or N+(Bu)4) greatly affects complex solubility in solvents, absolute photoluminescence quantum yields and photoluminescence lifetimes in solid-state. Complexes exhibit red-light emission attributed to5D0→7FJ(J = 0–4) transitions of Eu3+ion with moderate to high quantum yields (0.06–0.60), bi-exponential lifetimes and pure red-light CIE chromaticity coordinates (x = 0.670; y = 0.330) in solid-state. Incorporation of synthesized complexes in PVK matrices leads to significant emission intensity and quantum yield decrease. However, doped PMMA films with synthesized complexes exhibit moderate PLQY (0.09–0.14) and longer lifetime values than in solid-state and could show potential application as polymer optical fibers or in OLED's and other devices.
DOI: 10.1016/j.dyepig.2018.07.003
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720818312038?via%3Dihub 
Atsauce Māliņa, I., Kampars, V., Beļakovs, S. Luminescence Properties of 2-Benzoyl-1,3-indandione Based Eu3+ Ternary and Tetrakis Complexes and their Polymer Films. Dyes and Pigments, 2018, Vol.159, 655.-665.lpp. ISSN 0143-7208. Pieejams: doi:10.1016/j.dyepig.2018.07.003
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 27656