Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Surface Morphology of Single and Multilayered Silicon Nitride Dielectric Nanocoatings

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Surface Morphology of Single and Multilayered Silicon Nitride Dielectric Nanocoatings
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Elina Pajuste
Marina Romanova
Līga Avotiņa
Gennady Enichek
Aleksandrs Zaslavskis
Valentina Kinerte
Jurijs Dehtjars
Gunta Ķizāne
Atslēgas vārdi silicon nitride, microscopy, surface morphology, nanocapacitor
Anotācija -
Atsauce Pajuste, E., Romanova, M., Avotiņa, L., Enichek, G., Zaslavskis, A., Kinerte, V., Dehtjars, J., Ķizāne, G. Surface Morphology of Single and Multilayered Silicon Nitride Dielectric Nanocoatings. No: 20th International Conference-School "Advanced Materials and Technologies": Book of Abstracts, Lietuva, Palanga, 27.-31. augusts, 2018. Kaunas: 2018, 43.-43.lpp. ISSN 1822-7759.
Pilnais teksts
ID 27664