Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Izglītojamo apmācība ugunsgrēku izpētes veikšanā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Izglītojamo apmācība ugunsgrēku izpētes veikšanā
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Georgijs Kiseļovs
Mihails Urbans
Jeļena Malahova
Atslēgas vārdi ugunsgrēka tehniskās izpētes, ugunsgrēka izcelšanās vietas, apskates kārtība
Anotācija Šī raksta mērķis ir parādīt ugunsgrēku tehniskās izpētes sarežģītību un veikšanas kārtību Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta studentiem.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Kiseļovs, G., Urbans, M., Malahova, J. Izglītojamo apmācība ugunsgrēku izpētes veikšanā. No: RTU IEVF Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" publikācijas, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2018. Rīga: 2018, 60.-63.lpp. ISBN 978-9943-22-070-5.
Pilnais teksts
ID 27893