Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Arhitekta Indriķa Blankenburga (1887-1944) dzimta un projekti laikmetu griežos

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Arhitekta Indriķa Blankenburga (1887-1944) dzimta un projekti laikmetu griežos
Nosaukums angļu valodā The Family of Indriķis Blankenburgs (1887-1944) and Architectural Projects in the Turn of the Century
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Māris Zvaigzne
Alīda Zigmunde
Ilze Gudro
Atslēgas vārdi Indriķis Blankenburgs, the Blankenburgs family, school building projects
Anotācija Аrhitekts Indriķis Blankenburgs (1887-1944), Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Arhitektūras nodaļas absolvents (1913), ir viens no pazīstamākajiem skolu ēku projektētajiem Latvijā starpkaru laikā. Vairums no viņa vairāk nekā 30 projektēto skolu un citu celtņu joprojām tiek izmantotas arhitekta sākotnēji paredzētajiem mērķiem. Izmantojot Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentus un bibliotēku krājumus, rakstā izsekots Blankenburgu dzimtai, kā arī ieskicēts I. Blankenburga devums skolu arhitektūrā, sastādīts arhitekta projektēto skolu saraksts.
Anotācija angļu valodā The graduate of the Department of Architecture (1913) of the Riga Polytechnic Institute (RPI), architect Indriķis Blankenburgs (1887-1944) is one of the best known architects of school buildings in Latvia during the interwar years. Most of his more than 30 projected schools and other buildings are still used for the original purpose of the architect. Using the documents of the Latvian State Historical Archives and library collections, the article follows the Blankenburgs family and outlines the contribution of I. Blankenburgs to school architecture and provides the list of schools designed by the architect.
DOI: 10.7250/IAV.2018.006
Hipersaite: https://iav-journals.rtu.lv/article/view/IAV.2018.006 
Atsauce Zvaigzne, M., Zigmunde, A., Gudro, I. Arhitekta Indriķa Blankenburga (1887-1944) dzimta un projekti laikmetu griežos. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture, 2018, Vol. 2, 73.-88. lpp. ISSN 2592-8155. e-ISSN 2592-8163. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2018.006
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 28131