Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Nanoporous ZrTiO4

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Nanoporous ZrTiO4, Ti2ZrO6 Containing Ceramic Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Margarita Karpe
Gundars Mežinskis
Laimons Timma
Andris Cimmers
Atslēgas vārdi TiO2, SiO2, ZrO2, ZrTiO4, Ti2ZrO6, Sol-gel, nanoporous ceramic materials
Anotācija Sol-gel technology allows the synthesis of powders and nanoporous materials with a complicated structure and morphology, improving the reactivity of the synthesized material. Nanoparticles of ternary oxide ZrO2-SiO2-TiO2 system have properties ascendant to those of the pure components. In the present work, the powders of the ZrO2-SiO2-TiO2 system were obtained by a sol-gel technology. The powder particles were homogenized with a high energy milling process for 1 or 6 hours. The acquired particles and nanoporous ceramic materials, after sintering at 800 OC and 1000 OC, were characterized by X-ray diffraction, particle size distribution, compressive strength tests, BET specific surface area and porosity analysis.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.788.89
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.788.89 
Atsauce Karpe, M., Mežinskis, G., Timma, L., Cimmers, A. Synthesis of Nanoporous ZrTiO4, Ti2ZrO6 Containing Ceramic Materials. Key Engineering Materials, 2018, Vol.788, 89.-95.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.788.89
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28167