Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of ZnFe2O4/TiO2 Composite and Photocatalytic Properties

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of ZnFe2O4/TiO2 Composite and Photocatalytic Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jānis Grabis
Pāvels Rodionovs
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi photocatalysis, hydrothermal, nanocomposite, zinc ferrite, titania
Anotācija In order to improve TiO2 photocatalytic activity ZnFe2O4/TiO2 nanocomposites with different ZnFe2O4 mass loading were produced. Obtained ZnFe2O4 nanoparticles were coupled with TiO2 via microwave-assisted hydrothermal method in order to improve photon absorption in a range of visible light. Prepared nanostructures were characterized with scanning electron microscopy and X-ray diffraction. Photocatalytic activity of prepared samples was investigated by degradation of methylene blue under different light sources – LED, Hg and Osram Vitalux lamps. ZnFe2O4 consisted of spherical nanoparticles with average size of 15 nm. TiO2 spherical nanoparticles size was in a range of 30÷45 nm. The results shown that doping TiO2 with ZnFe2O4 nanoparticles increased photocatalytic activity. Photocatalytic activity increases as mass loading of ZnFe2O4 decreased.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.788.102
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.788.102 
Atsauce Grabis, J., Rodionovs, P., Krūmiņa, A. Microwave-Assisted Hydrothermal Synthesis of ZnFe2O4/TiO2 Composite and Photocatalytic Properties. Key Engineering Materials, 2018, Vol.788, 102.-107.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.788.102
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28179