Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Practical Methodology for Calculation of Specific Gaseous Emissions

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Practical Methodology for Calculation of Specific Gaseous Emissions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Māris Gailis
Ilmārs Dukulis
Vilnis Pīrs
Gints Birzietis
Atslēgas vārdi Exhaust gas analysis, Internal combustion engine, Specific emissions
Anotācija Different methods and tools are used to measure concentrations of various gaseous components in engine exhaust gas stream. The concentration usually is measured in parts per million or percent by volume. To compare results between different engines, automobiles or fuels, normalized parameters are more useful. Specific emissions are the pollutant mass flow per distance travelled or unit of power, such as g·km-1and g·kWh-1. There is a lack of description of practically applicable methodology for calculation of specific emissions, particularly, if the FTIR analyser is used. The methodology, presented in this paper, requires measurement of ambient air pressure and humidity, fuel mass flow, engine power or driving speed and concentration of wet or dry exhaust gas components. The methodology includes calculation of absolute air humidity, exhaust gas mass flow and specific emissions.
DOI: 10.22616/ERDev2018.17.N508
Hipersaite: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N508.pdf 
Atsauce Gailis, M., Dukulis, I., Pīrs, V., Birzietis, G. Practical Methodology for Calculation of Specific Gaseous Emissions. No: 17th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development" [online]: Proceedings. Vol.17, Latvija, Jelgava, 23.-25. maijs, 2018. Jelgava: 2018, 2141.-2146.lpp. ISSN 1691-3043. Pieejams: doi:10.22616/ERDev2018.17.N508
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28289