Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Efficient Synthesis of Multisubstituted 4-Nitrobuta-1

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Efficient Synthesis of Multisubstituted 4-Nitrobuta-1,3-Dien-1-Amines and Application in Cyclisation Reactions
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori B. Vīgante
A. Plotniece
M. Ruciņš
M. Petrova
R. Muhamadejev
K. Pajuste
Sergejs Beļakovs
Y.G. Shermolovich
A. Sobolev
Atslēgas vārdi multisubstituted 4-nitrobuta-1,3-dien-1-amines, cyclisation reactions
Anotācija The synthesis of multisubstituted 4-nitrobuta-1,3-dien-1-amines (nitrodienamines) from 3-aminocrotonates and nitroacetaldehyde potassium salt, has been performed in 45–89% yields. This one-step protocol works efficiently with a broad range of N-H and N-substituted 3-aminocrotonates and delivers both primary and secondary nitrodienamines. In addition, the possible variations of the substituents at the positions 2 and 3 of 4-nitrobuta-1,3-dien-1-amine have been shown. Generally, the yields of secondary 4-nitrobuta-1,3-dien-1-amines were lower than those of primary ones. The synthetic usefulness of obtained 4-nitrobuta-1,3-dien-1-amines has also been demonstrated by achieving the synthesis of multisubstituted 5-nitro-1,6-dihydropyridines in two-component cyclocondensation reactions of 4-nitrobuta-1,3-dien-1-amines with aromatic or aliphatic aldehydes. Lastly, diverse N-H and N-substituted 5-nitro-1,6-dihydropyridines have been obtained in 35–87% yields.
DOI: 10.1016/j.tet.2018.03.075
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402018303685 
Atsauce Vīgante, B., Plotniece, A., Ruciņš, M., Petrova, M., Muhamadejev, R., Pajuste, K., Beļakovs, S., Shermolovich, Y., Sobolev, A. An Efficient Synthesis of Multisubstituted 4-Nitrobuta-1,3-Dien-1-Amines and Application in Cyclisation Reactions. Tetrahedron, 2018, Vol.74, Iss.21, 2596.-2607.lpp. ISSN 0040-4020. Pieejams: doi:10.1016/j.tet.2018.03.075
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28409