Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Preface: 4th Workshop on Continuous Requirements Engineering (CRE) and 1st Workshop on Facilitating Inclusive Requirements Engineering (CRE'18+FIRE'18)

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Preface: 4th Workshop on Continuous Requirements Engineering (CRE) and 1st Workshop on Facilitating Inclusive Requirements Engineering (CRE'18+FIRE'18)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Peter Forbrig
Mārīte Kirikova
Dirk Van Der Linden
Anna Zamansky
Yoram Chisik
Atslēgas vārdi -
Anotācija No abstract available
Hipersaite: http://ceur-ws.org/Vol-2075/CREFIRE_Preface.pdf 
Atsauce Forbrig, P., Kirikova, M., Van Der Linden, D., Zamansky, A., Chisik, Y. Preface: 4th Workshop on Continuous Requirements Engineering (CRE) and 1st Workshop on Facilitating Inclusive Requirements Engineering (CRE'18+FIRE'18). No: REFSQ-JP 2018 [online] : REFSQ 2018 Joint Proceedings of the Co-Located Events : Joint Proceedings of REFSQ-2018 Workshops, Doctoral Symposium, Live Studies Track, and Poster Track co-located with the 23rd International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2018). CEUR Workshop Proceedings. Vol.2075, Nīderlande, Utrecht, 19.-19. marts, 2018. Aachen: RWTH, 2018, 1.-3.lpp. ISSN 1613-0073.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28477