Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Pressure to Morphology of TiO2 Nanofibers Prepared by Microwave-Assisted Synthesis Method

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Pressure to Morphology of TiO2 Nanofibers Prepared by Microwave-Assisted Synthesis Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Reinis Drunka
Jānis Grabis
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi Microwave Synthesis, Nanofibers, Photocatalysis, TiO2, Titania
Anotācija Microwave-assisted hydrothermal synthesis of TiO2 nanofibers under various temperature and pressure conditions were done in this research. High quality TiO2 nanofiber coating where obtained when temperature was in range 240 – 245 oC and pressure was 27.3 – 29.1 bar. Obtained TiO2 nanofiber coatings are with a specific surface area of 151.5 to 158.9 m2· g-1 before calcination. Comparing with nanopowder photocatalysts nanofiber coatings photocatalysts can be much easier removed from solution after the photocatalysis process. Such coatings with relative large specific surface area are with higher potential application in industry.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.800.132
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.800.132 
Atsauce Drunka, R., Grabis, J., Krūmiņa, A. Influence of Pressure to Morphology of TiO2 Nanofibers Prepared by Microwave-Assisted Synthesis Method. No: Key Engineering Materials, Latvija, Riga, 26.-26. oktobris, 2018. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019, 132.-137.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.800.132
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 29113