Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Non-Stationary Flow Interaction with Simple Form Objects

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Non-Stationary Flow Interaction with Simple Form Objects
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Autori Shravan Koundinya Vutukuru
Jānis Vība
Mārtiņš Irbe
Igors Tipāns
Atslēgas vārdi degree of freedom, energy, fluid interaction, mathematical modelling, flow parameters, rigid body
Anotācija The paper is devoted to the analysis of a non-stationary rigid body interaction in a fluid flow. Initially, an approximate method for determining the forces due to fluid interaction with the rigid body is offered. For this purpose, the plane movement of a mechanical system with an infinite DOF (degrees of freedom) is reduced to 5 DOF motion: 3 DOF for the body and 2 DOF for the areas of compression and vacuum in fluid flow. Differential equations of non-stationary motion are formed by the laws of classical mechanics. The use of an approximate method has been quantified by computer modelling. The average difference in results was found to be small (< 5%). The analysis of the fluid (air) interaction is carried out for a rigid body of two simple geometries -flat plate and diamond. The results obtained are used to refine the parameters of the proposed approximate method that is addressed in the present study for fluid interaction with the non-stationary rigid body. Theoretical results obtained in the final section are used in the analysis of the movement of prismatic bodies in order to obtain energy from the fluid flow.
DOI: 10.15159/AR.19.083
Hipersaite: https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4796 
Atsauce Vutukuru, S., Vība, J., Irbe, M., Tipāns, I. Analysis of Non-Stationary Flow Interaction with Simple Form Objects. Agronomy Research, 2019, Vol.17, Special Iss.1, 1227.-1234.lpp. ISSN 1406-894X. Pieejams: doi:10.15159/AR.19.083
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 29227