Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characteristics and Photocatalytic Activity of Sm Doped ZnO Nanoparticles

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characteristics and Photocatalytic Activity of Sm Doped ZnO Nanoparticles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Pāvels Rodionovs
Dzidra Jankoviča
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Microwave Synthesis, Photocatalyst, Samarium Oxide Doped Zinc Oxide, Sol-Gel Synthesis
Anotācija Sm2O3/ZnO nanoparticles were prepared via microwave-assisted hydrothermal and sol-gel combustion synthesis. Characteristics of obtained samples were compared in dependence of Sm2O3 content and calcination temperature. Prepared nanostructures were characterized with scanning electron microscopy and X-ray diffraction. Nanoparticles prepared via microwave-assisted hydrothermal and sol-gel method have flower-like and spherical shape respectively. The photocatalytic activity of samples under solar light simulated illumination was found to be affected by content of Sm2O3, calcination temperature and preparation method. The first-order rate constant of MB solution degradation of samples prepared via microwave-assisted hydrothermal method approximately three times exceeds that of sol-gel samples.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.799.179
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.799.179 
Atsauce Rodionovs, P., Jankoviča, D., Grabis, J. Characteristics and Photocatalytic Activity of Sm Doped ZnO Nanoparticles. No: Key Engineering Materials, Igaunija, Tallina, 23.-26. aprīlis, 2019. Swizerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019, 179.-184.lpp. ISBN 978-303571513-2. ISSN 1013-9826. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.799.179
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 29532