Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Preparation and Properies of Photocatalyst in ZnO/TiO2 System

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Preparation and Properies of Photocatalyst in ZnO/TiO2 System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jānis Grabis
Anita Letlena
Inta Sīpola
Atslēgas vārdi ZnO/TiO2 nanocomposites, phase composition, photocatalysts
Anotācija ZnO/TiO2 nanocomposites with various ratios of the components were prepared by solgel method using titanium isopropoxide and titanium butoxide as titania precursors. Phase formation and photocatalytic activity of ZnO/TiO2 nanocomposites depend on ratio of the components and calcination temperature. The photocatalytic activity in dependence on calcination temperature, phase composition was determined by degradation of methylene blue solution under Hg lamp and solar light imitating illumination. The highest photocatalytic activity was obtained in case of the ZnO/TiO2 nanocomposites containing 99 mol% ZnO and 50 mol% ZnO when hexagonal ZnTiO3 phase was formed. ZnO/TiO2 nanocomposites exhibited enhanced photoactivity under solar light imitating illumination with respect to Hg lamp irradiation.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.800.170
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.800.170 
Atsauce Grabis, J., Letlena, A., Sīpola, I. Preparation and Properies of Photocatalyst in ZnO/TiO2 System. No: Key Engineering Materials, Latvija, Riga, 26.-26. oktobris, 2018. Switzerland: Trans tech Publications, 2019, 170.-174.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.800.170
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 29577