Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Sealing System for Vial Filling of Radiopharmacouticals in One Hot Cell Isolator at Small- Scale Radiopharmacy Laboratories under Aseptic Conditions

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Sealing System for Vial Filling of Radiopharmacouticals in One Hot Cell Isolator at Small- Scale Radiopharmacy Laboratories under Aseptic Conditions
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Harijs Rozensteins
Jānis Zicāns
Olga Mutere
Rita Bērziņa
Remo Merijs-Meri
Toma Kusins
Ingars Reinholds
Līva Mazkalniņa
Kārlis Svirksts
Ricards Kovaldins
Gunta Kizane
Andrejs Grīnbergs
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Hipersaite: http://msac.rtu.lv/ 
Atsauce Rozensteins, H., Zicāns, J., Mutere, O., Bērziņa, R., Merijs-Meri, R., Kusins, T., Reinholds, I., Mazkalniņa, L., Svirksts, K., Kovaldins, R., Kizane, G., Grīnbergs, A. Development of Sealing System for Vial Filling of Radiopharmacouticals in One Hot Cell Isolator at Small- Scale Radiopharmacy Laboratories under Aseptic Conditions. No: Material Science and Applied Chemistry 2019: Programme and Abstract Book, Latvija, Riga, 24.-24. oktobris, 2019. Riga: 2019, 98.-98.lpp.
Pilnais teksts
ID 29682