Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of an Intelligent Algorithm for Electrical Motor Choice for Industrial Systems

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of an Intelligent Algorithm for Electrical Motor Choice for Industrial Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Nadežda Kuņicina
Alīna Galkina
Jeļena Čaiko
Leonīds Ribickis
Atslēgas vārdi industrial systems, electro energy saving, electrical drive, electrical motor control, modelling
Anotācija Elektrisko dzinēju un piedziņas izvēles problēma ir aktuāla gan jaunas ražošanas sistēmas projektēšanā, gan esošās sistēmas renovacijā. Problēmas aktualitāte ir saistīta ar elektrodzinēju izvēli ražošanas sistēmām no esošās zināšanu bāzes ar daudzkriteriālo izvēles algoritma palīdzību, ņemot vērā lielu ražotu elektrisko dzinēju skaitu. Kā galvenais elektrodzinēju izvēles kritērijs tiek izmantoti dzinēja jauda un sistēmas elektropiedziņas vadības iespējamība, kas lielā mērā ietekmē ražošanas sistēmas ekspluatācijas izdevumus, tai skaitā elektroenerģijas patēriņu. Intelektuālo elektrisko dzinēju izvēle tiek izmantota Cascade-Correlation neironu tīklu apmācības metode, kas ļauj no esošās zināšanu bāzes pēc ražošanas sistēmas funkcionālām prasībām atlasīt nepieciešamos elektromotorus un elektriskās piedziņas un atlasīt optimālo elektroiekārtu, jo neironu tīklu pielietošana ļauj efektīvi un ātri izdarīt nepieciešamo izvēli. Rakstā tiek veikta intelektuālā elektrisko dzinēju izvēles algoritma izstrāde ražošanas sistēmām: tiek definēta problēmas aktualitāte, un elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas nozīme.
Atsauce Kuņicina, N., Galkina, A., Čaiko, J., Ribickis, L. Development of an Intelligent Algorithm for Electrical Motor Choice for Industrial Systems. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.22, 2008, 78.-85.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2970