Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Achievements of Engineer

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Achievements of Engineer, Entrepreneur and Teacher Jānis Baumanis (1878-1945)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Lāsma Gaitniece
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Jānis Baumanis, Riga Polytechnic Institute, Liepāja City Municipality, company «Rūpnieks» («Manufacturer»).
Anotācija The article is devoted to engineer, teacher and one of mayors of Liepāja City Municipality – Jānis Baumanis – who obtained university education not only at Riga Polytechnic Institute (RPI), but also at the University of Electricity (Ecole supérieure d’electricité) in Paris, France. The biography of J. Baumanis shows that he has been purposeful, feared no challenge and has repeatedly proved himself as entrepreneur establishing and successfully managing companies. These qualities also describe J. Baumanis as the Mayor of Liepāja City Municipality, but the desire to take initiative in implementing various, brave at that time, ideas were interfering, thus he held the position less than a year. After resigning, he left Liepāja city for Riga, where he worked for a company and turned to pedagogical work. The aim of the article is to summarize the life of J. Baumanis and to discover his achievements in various fields of activity.
DOI: 10.7250/HESIHE.2019.004
Hipersaite: https://hesihe-journals.rtu.lv/article/view/HESIHE.2019.004 
Atsauce Gaitniece, L., Zigmunde, A. Achievements of Engineer, Entrepreneur and Teacher Jānis Baumanis (1878-1945). History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education / Inženierzinātņu un augstskolu vēsture, 2019, Vol. 3, No. 1, 52.-63.lpp. ISSN 2592-8155. e-ISSN 2592-8163. Pieejams: doi:10.7250/HESIHE.2019.004
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 29772