Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: „Operators - transporta līdzeklis - apkārtēja vide” sistēmu modelēšana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā „Operators - transporta līdzeklis - apkārtēja vide” sistēmu modelēšana
Nosaukums angļu valodā Modelling of Systems of “Operator - Vehicle - Outdoor Environment”
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Viktors Feofanovs
Aleksandrs Urbahs
Atslēgas vārdi transporta sistēmas, lidmašīnas kompleksa trenažieri, gaisa kuģu apkalpes locekļu darbības novērtējums
Anotācija Darbā ir piedāvāts sistēmas “operators – transporta līdzeklis – apkārtēja vide” funkcionēšanas matemātiskais modelis. Modelis ļauj noteikt gaisa kuģa ekipāžas sagatavotības kvantitatīva novērtēšanas kritērijus. Modelis satur acīmredzamus vienkāršojumus, īpaši no cilvēka darbības psihofizisko aspektu skatupunkta, bet dod iespēju salīdzināt to ar apskatāmās sistēmas tehnisko daļu vienotajās koordinātās. Konkrēts modeļa veids ir atkarīgs no operatora – ekipāžas locekļa – funkcionāla uzdevuma. Operatora trenažieru apmācības un novērtēšanas procesa aprakstam piedāvāts apskatāmas ergatiskas sistēmas drošuma varbūtiskais modelis.
Anotācija angļu valodā The work offers a mathematical model of “operator – vehicle – ambient conditions” system functioning. The model gives opportunity to define the quantitative estimation criteria of aircraft crew training. The model contains some evident simplifications, especially from the point of view of considering psycho physiological aspects of human activity, but it gives the opportunity to correlate the latter with a technical part of the considered system in unified coordinates. A definite kind of model depends on a definite functional task of an operator, or crew member. In order to describe the training process and estimate the operator’s performance on simulators a probability model of the considered ergatic system reliability is offered.
Atsauce Feofanovs, V., Urbahs, A. „Operators - transporta līdzeklis - apkārtēja vide” sistēmu modelēšana. Intelektuālas transporta sistēmas (no 2005.g.). Nr.26, 2008, 47.-55.lpp. ISSN 1407-8015.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2980