Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts)

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts)
Nosaukums angļu valodā Regulations for Elaboration and Defense of the Study Project in the Study Course "Evaluation of Technical State of Buildings and Structures" (Study Project)
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Antra Kundziņa
Raja Kočanova
Ineta Geipele
Kaspars Freimanis
Atslēgas vārdi studiju projekts, aizstāvēšana, ēku un būvju tehniskais stāvoklis
Anotācija Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts), kura ietvaros ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu - ēkas vai būves tehniskā stāvokļa novērtējumu.
Anotācija angļu valodā The Regulations is intended for students who undertake the study course “Evaluation of Technical State of Buildings and Structures” (study project) performed by the Institute Civil Construction and Real Estate Economics of Faculty of Engineering Economics and Management, RTU , during the development of which it is intended to develop and defend project work - a evaluation of the technical state of the building or structures.
Hipersaite: http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/ 
Atsauce Kundziņa, A., Kočanova, R., Geipele, I., Freimanis, K. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.
ID 29816