Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Degradation of Methylene Blue under UV and Visible Light Illumination by Yttria Doped Titania Nanoparticles

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Degradation of Methylene Blue under UV and Visible Light Illumination by Yttria Doped Titania Nanoparticles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jānis Grabis
Dzidra Jankoviča
Inta Sīpola
Atslēgas vārdi yttria doped titania nanoparticles , photocatalyst
Anotācija Yttria doped TiO2 nanoparticles were prepared by sol-gel method using the non-aqueous solutions in presence of urea and without it followed by calcination at 500–750 oC for 2h. Photocatalytic activity of the samples was determined by degradation methylene blue under Hg and solar light imitating illumination. Specific surface area, crystallite size, phase transition of TiO2 and photocatalytic activity depend on content of Y2O3 and presence of urea during synthesis. The highest photocatalytic activity showed TiO2 doped with 0.8–1.0 wt.% of yttria.
DOI: 10.1088/1757-899X/613/1/012032
Hipersaite: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/613/1/012032 
Atsauce Grabis, J., Jankoviča, D., Sīpola, I. Degradation of Methylene Blue under UV and Visible Light Illumination by Yttria Doped Titania Nanoparticles. No: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol.613: 5th International Conference on Competitive Materials and Technology Processes, Ungārija, Miskolc-Lillafured, 18.-21. oktobris, 2018. Bristol: IOP Publishing, 2019, Article number 012032. ISSN 1757-8981. e-ISSN 1757-898x. Pieejams: doi:10.1088/1757-899X/613/1/012032
ID 29878