Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lipid-like 4-(N-Alkylpyridinium)-1

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Lipid-like 4-(N-Alkylpyridinium)-1,4-Dihydropyridines - Contribution of Molecular Structure to Self-Assembling and Biological Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Martins Rucins
Māra Plotniece
Pavels Dimitrijevs
Ilona Domracheva
Krisjanis Smits
Dace Tirzīte
Kārlis Pajuste
Arkadij Sobolev
Aiva Plotniece
Atslēgas vārdi cationic 1,4-HHP, propargyl moiety, cytotoxicity, nanoparticles
Anotācija Design of nanoparticle delivery materials possessing biological activity is an ideal strategy for therapies. Cationic 1,4-dihydropyridines (1,4-DHP) capable of transfecting pDNA into cells were developed and demonstrated high transfection efficiencies.Eleven 4-(N-alkylpyridinium)-1,4-DHPs containing/noncontaining propargyl moiety/ies were synthesized. Increasing of alkyl chain lenght at N-atom of 4-(N-alkylpyridinium)-1,4-DHP ring or introduction propargyl moiety/ moieties in 1,4-DHP molecule influences cytotoxicity. Values of Z-averege diameter, polydispersity index and stability of nanoparticles of 4-(N-alkylpyridinium)-1,4-DHPs were determined by DLS.
Atsauce Rucins, M., Plotniece, M., Dimitrijevs, P., Domracheva, I., Smits, K., Tirzīte, D., Pajuste, K., Sobolev, A., Plotniece, A. Lipid-like 4-(N-Alkylpyridinium)-1,4-Dihydropyridines - Contribution of Molecular Structure to Self-Assembling and Biological Properties. No: 33rd Conference of the European Colloid and Interface Society: Book of Abstracts, Beļģija, Leuven, 8.-13. septembris, 2019. Leuven: KU Leuven, 2019, 245.-245.lpp.
Pilnais teksts
ID 29899