Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Emission Enhancement by Intramolecular Stacking between Heteroleptic Iridium(III) Complex and Flexibly Bridged Aromatic Pendant Group

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Emission Enhancement by Intramolecular Stacking between Heteroleptic Iridium(III) Complex and Flexibly Bridged Aromatic Pendant Group
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Kaspars Traskovskis
Valdis Kokars
Sergejs Beļakovs
Natālija Lesiņa
Igors Mihailovs
Aivars Vembris
Atslēgas vārdi
Anotācija Phosphorescent iridium(III) complexes suffer from a strong aggregation quenching, limiting their use in solution-processed or crystalline organic light-emitting diodes. Here we report how an intramolecular stacking between a flexibly bridged bulky aromatic pendant group and the core of nonionic heteroleptic complex can be exploited to minimize the negative effects of this drawback. The stacked conformation provides a rigid sterical shielding of the polar molecular surface, improving photoluminescence quantum yield of the complex both in solution and crystalline state. ©
DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b03273
Hipersaite: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.8b03273 
Atsauce Traskovskis, K., Kokars, V., Beļakovs, S., Lesiņa, N., Mihailovs, I., Vembris, A. Emission Enhancement by Intramolecular Stacking between Heteroleptic Iridium(III) Complex and Flexibly Bridged Aromatic Pendant Group. Inorganic Chemistry, 2019, Vol. 58, No. 7, 4214.-4222.lpp. ISSN 0020-1669. Pieejams: doi:10.1021/acs.inorgchem.8b03273
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 30057