Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Eu³⁺ Ternary and Tetrakis Complexes with Carbazole and Methyl Group Substituted Dibenzoylmethane Derivatives: Induction of Aggregation Enhanced Emission

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Eu³⁺ Ternary and Tetrakis Complexes with Carbazole and Methyl Group Substituted Dibenzoylmethane Derivatives: Induction of Aggregation Enhanced Emission
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilze Māliņa
Kaspars Traskovskis
Natalija Lesina
Aivars Vembris
Atslēgas vārdi Europium ternary complex, Europium tetrakis complex, Partial energy transfer process, Aggregation enhanced emission, Carbazole
Anotācija Two dibenzoylmethane (DBM) derivatives with methyl (Me-DBM) or carbazole (CBZ-DBM) substituents at the para-position of the phenyl ring and their four novel ternary and tetrakis Eu3+ complexes with 1,10-phenanthroline (PHEN) as a secondary ligand or tetraethylamonium ion (N+(Et)4) as the counter-cation were synthesized and characterized. The investigation of the optical properties of the complexes revealed that Me-DBM based compounds exhibit aggregation enhanced emission (AEE), while in the case of CBZ-DBM this effect is not observed. At the same time, the introduction of a carbazole substituent reduces the emission quantum yield of the complexes. The decrease in luminescence efficiency for CBZ-DBM based Eu3+ complexes is mainly attributed to the closely situated S1 and T1 energy levels of the ligand that obstruct the intersystem crossing process.
DOI: 10.1016/j.dyepig.2018.11.060
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720818322022 
Atsauce Māliņa, I., Traskovskis, K., Lesina, N., Vembris, A. Eu³⁺ Ternary and Tetrakis Complexes with Carbazole and Methyl Group Substituted Dibenzoylmethane Derivatives: Induction of Aggregation Enhanced Emission. Dyes and Pigments, 2019, Vol. 163, 257.-266.lpp. ISSN 0143-7208. Pieejams: doi:10.1016/j.dyepig.2018.11.060
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 30239