Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Silyl Sulfinates to the Analysis of Natural Products with Gas Chromatography

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Silyl Sulfinates to the Analysis of Natural Products with Gas Chromatography
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Santa Bērziņa
Rūdolfs Beļaunieks
Atslēgas vārdi Sililēšana, Sililsulfināti, Gāzu hromatogrāfija
Anotācija Betulin (1) is a naturally occurring pentacyclic triterpene that can be isolated up to 28% from the dry mass of birch bark. The extraction process provides technical product which besides betulin (~70% assay) contains also betulinic acid, lupeol, etc. [2]. This project is devoted for research of superior analytical procedures for derivatization purposes of such natural compounds for gas chromatography using Vogel’s silyl sulfinates 3a and 3b [2]. The latter were compared to other commercially available reagents used for silylation [3].
Atsauce Bērziņa, S., Beļaunieks, R. Application of Silyl Sulfinates to the Analysis of Natural Products with Gas Chromatography. No: 11th Paul Walden Symposium on Organic Chemistry, Latvija, Rīga, 19.-20. septembris, 2019. Rīga: 2019, 30.-30.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 30255