Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Advances in Intelligent Tutoring Systems: Problem-Solving Modes and Model of Hints

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Advances in Intelligent Tutoring Systems: Problem-Solving Modes and Model of Hints
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Alla Anohina-Naumeca
Atslēgas vārdi intelligent tutoring system, problem-solving mode, hint
Anotācija Raksts ir veltīts problēmām, kas ir saistītas ar apmācāmo adaptīva atbalsta nodrošināšanu intelektuālās mācību sistēmās laikā, kad apmācāmie risina praktiskas problēmas. Izstrādātās intelektuālās mācību sistēmās esošo atbalsta stratēģiju analīzes rezultāti ir doti un identificētās problēmas ir uzsvērtas. Intelektuālas mācību sistēmas jēdziens un arhitektūras sastāvdaļas ir definētas. Pieeja, kas nodrošina šādu sistēmu lielākās adaptīvas spējas, piedāvājot divus problēmrisināšanas režīmus un izmantojot divlīmeņu mājienu modeli, ir aprakstīta. Pieeja ir realizēta intelektuālā mācību sistēmā Minimaksa algoritmam. Saskaņā ar piedāvāto pieeju apmācāmais risina problēmas režīmā, kas ir vislabāk viņam/viņai piemērots, un saņem vispiemērotāko mājienu.
Hipersaite: http://journal.univagora.ro/?page=article_details&id=70 
Atsauce Anohina-Naumeca, A. Advances in Intelligent Tutoring Systems: Problem-Solving Modes and Model of Hints . International Journal of Computers, Communication and Control, 2007, Vol.2, No.1, 48.-55.lpp. ISSN 1841-9836. e-ISSN 1841-9844.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 3049