Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Concept Map Based Intelligent System for Adaptive Knowledge Assessment

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Concept Map Based Intelligent System for Adaptive Knowledge Assessment
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Alla Anohina-Naumeca
Jānis Grundspeņķis
Atslēgas vārdi Computer-assisted assessment, intelligent agents, adaptive assessment
Anotācija Rakstā ir aprakstīta jēdzienu tīklos sakņota daudzaģentu sistēma, kas ir izstrādāta apmācāmo zināšanu vērtēšanai un pašvērtēšanai procesorientētajā apmācībā. Sistēmas arhitektūra moduļu, to funkciju un mijiedarbības terminos ir atspoguļota. Īpaša uzmanība ir veltīta intelektuālam vērtēšanas aģentam, kas uz tekošo brīdi sastāv no komunikācijas, zināšanu vērtēšanas, mijiedarbības reģistrēšanas un eksperta aģentiem. Rakstā arī ir apspriesta jauna pieeja adaptīvai zināšanu vērtēšanai, izmantojot jēdzienu tīklus
Hipersaite: http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=5444 
Atsauce Anohina-Naumeca, A., Grundspeņķis, J. A Concept Map Based Intelligent System for Adaptive Knowledge Assessment. No: Databases and Information Systems IV : Selected Papers from the Seventh International Baltic Conference (DB&IS 2006), Lietuva, Vilnius, 3.-6. jūlijs, 2006. Amsterdam: IOS Press, 2007, 263.-267.lpp. ISBN 978-1-58603-715-4. ISSN 0922-6389.
ID 3050