Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A New Route for Rare Earth-Doped Tio2 Nanocrystalline Powders Production and Its Photocatalytic Properties

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A New Route for Rare Earth-Doped Tio2 Nanocrystalline Powders Production and Its Photocatalytic Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.10. Nanotehnoloģija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Regīna Burve
Pāvels Rodionovs
Vera Serga
Aija Krūmiņa
Atslēgas vārdi Photocatalysis, titanium dioxide, liquid-liquid extraction, pyrolysis
Anotācija -
Hipersaite: https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_36.konf.tezes.pdf#page=49 
Atsauce Burve, R., Rodionovs, P., Serga, V., Krūmiņa, A. A New Route for Rare Earth-Doped Tio2 Nanocrystalline Powders Production and Its Photocatalytic Properties. No: Abstracts of the 36th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 11.-13. februāris, 2020. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2020, 49.-49.lpp.
Pilnais teksts
ID 30763