Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Silyl Sulfolenes in Tandem Transormation from Propargyl Silanes in Liquid SO2

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Silyl Sulfolenes in Tandem Transormation from Propargyl Silanes in Liquid SO2
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Pētījumam izmantotās RTU zinātniskās iekārtas
  • 500 Mhz Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
  • Spectrometer
  • Gas Chromatograph
Autori Rūdolfs Beļaunieks
Mikus Puriņš
Atslēgas vārdi Sulfur dioxide, sulfolenes, propargyl silanes
Anotācija Previously we have reported the use of propargylsilanes in the synthesis of silyl dienes and indenes by the catalytic amounts of strong Brønsted acids (TfOH, Tf2NH, Tf3CH) that involves 1,2-silyl shift [2]. Herein we report the use of liquid sulfur dioxide for this transformation as highly polar and Lewis acidic reaction media which offers possibility to use weaker acids (e.g. BzOH, TsOH). Moreover, in a tandem cheletropic addition process silyl sulfolenes are obtained from the in situ formed dienes.
Atsauce Beļaunieks, R., Puriņš, M. Synthesis of Silyl Sulfolenes in Tandem Transormation from Propargyl Silanes in Liquid SO2. No: Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Ķīmijas sekcija: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 6.-6. marts, 2020. Riga: Latvijas Universitāte, 2020, 46.-46.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 30848