Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Radiation Resistance of Nanolayered Silicon Nitride Capacitors

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Radiation Resistance of Nanolayered Silicon Nitride Capacitors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Marina Romanova
Liga Avotina
Mindaugas Andrulevicius
Jurijs Dehtjars
Gennady Enichek
Gunta Kizane
Michal Novotny
Elina Pajuste
Petr Pokorny
Thomas Alexander Yager
Aleksandrs Zaslavski
Atslēgas vārdi Breakdown voltage, Capacitance, Capacitor, Gamma radiation, Nanocapacitor, Silicon nitride
Anotācija Single-layered and multi-layered 20–60 nm thick silicon nitride (Si3N4) dielectric nanofilms were fabricated using a low-pressure chemical vapour deposition (LPCVD) method. The X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) confirmed less oxygen content in the multi-layered nanofilms. The capacitors with Si3N4 multilayer demonstrated a tendency to a higher breakdown voltage compared to the capacitors with Si3N4 single layer. Si3N4 nanofilms and capacitors with Si3N4 dielectric were exposed to 1 kGy dose of gamma photons. Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy analysis showed that no modifications of the chemical bonds of Si3N4 were present after irradiation. Also, gamma irradiation did not influence the breakdown voltage of the capacitors but decreased their capacitance measured at 1 MHz frequency. However, the multi-layered capacitors were not affected by radiation more than the single-layered capacitors. These findings suggest a promising process to fabricate nano-scaled multi-layered Si3N4 capacitors with improved breakdown voltage characteristics and resistance to ionizing radiation.
DOI: 10.1016/j.nimb.2020.03.010
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168583X2030121X 
Atsauce Romanova, M., Avotina, L., Andrulevicius, M., Dehtjars, J., Enichek, G., Kizane, G., Novotny, M., Pajuste, E., Pokorny, P., Yager, T., Zaslavski, A. Radiation Resistance of Nanolayered Silicon Nitride Capacitors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 2020, Vol. 471, 17.-23.lpp. ISSN 0168-583X. Pieejams: doi:10.1016/j.nimb.2020.03.010
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 30852