Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Electrical Potential and Topography of the Surface of a Calcium-Phosphate Coating Deposited with RF-Magnetron Discharge

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Electrical Potential and Topography of the Surface of a Calcium-Phosphate Coating Deposited with RF-Magnetron Discharge
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Y.P. Sharkeev
K.S. Popova
K.A. Prosolov
Edijs Freimanis
Jurijs Dehtjars
I.A. Khlusov
Atslēgas vārdi atomic-force microscopy, Calvin probe, electric potential, peak sharpness, photoelectron spectroscopy, RF-magnetron coating, surface topography
Anotācija Research into the correlations of the surface electric potential of electret calcium-phosphate coatings formed by RF-magnetron sputtering and the surface topography are performed. It is determined that the electric potential over the coating surface has irregular distribution. The highest value of the potential is localized in the region near structural elements (vertices) with a higher peak sharpness value. The spots on the coating surface having a maximum potential within the range of 670–900 mV correspond to a profile of points with heights in the range of 77−326 nm. The higher values of the electron work function of the surface of the coating as compared to a titanium surface without the coating correspond to enhancement of the adhesion effect of osteoblasts and osteoclasts to the surface of the calcium-phosphate coatings.
DOI: 10.1134/S1027451020010152
Hipersaite: https://link.springer.com/article/10.1134/S1027451020010152 
Atsauce Sharkeev, Y., Popova, K., Prosolov, K., Freimanis, E., Dehtjars, J., Khlusov, I. Electrical Potential and Topography of the Surface of a Calcium-Phosphate Coating Deposited with RF-Magnetron Discharge. Journal of Surface Investigation, 2020, Vol. 14, No. 1, 200.-206.lpp. ISSN 1027-4510. e-ISSN 1819-7094. Pieejams: doi:10.1134/S1027451020010152
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 31119