Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparative Study of Hydrothermal Synthesis Routes of Zeolite A

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparative Study of Hydrothermal Synthesis Routes of Zeolite A
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Pētījumam izmantotās RTU zinātniskās iekārtas
  • Variable Pressure High Resolution Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope
  • Versatile gas sorption and degassing system set with 4 independent sample analysis stations for characterizing porous materials and powders
  • X-Ray diffractometer
Autori Kristīne Veģere
Tālis Juhna
Andrejs Krauklis
Rita Kravcevica
Atslēgas vārdi Zeolite, Zeolite A, 4A, LTA, Adsorbent, Desiccant, Porous, Synthesis, Characterization
Anotācija Four different methods for zeolite A (Linde Type A; LTA) synthesis were investigated and compared. The four investigated synthesis methods were the microspheres, the metakaolin-based, the NaOH- accelerated metakaolin-based and the aluminosilicate gel-based methods, respectively. The impact of the hydrothermal synthesis temperature was studied at 60, 80 and 100 C was studied for each of the methods. The final product (zeolite A) was characterized and compared using XRD, SEM, EDS, FT-IR and BET. The most efficient synthesis route, resulting in the purest product, was determined to be an alu- minosilicate gel-based method (fourth) followed by a microspheres method (first), both being most effi- cient at 80 C.
DOI: 10.1016/j.matpr.2020.06.326
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320347994 
Atsauce Veģere, K., Juhna, T., Krauklis, A., Kravcevica, R. Comparative Study of Hydrothermal Synthesis Routes of Zeolite A. Materials Today: Proceedings, 2020, Vol. 14, 1.-4.lpp. ISSN 2214-7853. Pieejams: doi:10.1016/j.matpr.2020.06.326
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 31206