Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Catalitic Properties of Phyllosilicate in the Concentrated Oxide Suspension

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Catalitic Properties of Phyllosilicate in the Concentrated Oxide Suspension
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Andris Actiņš
Andris Butlers
Inese Sidraba
Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Ieva Zaķe-Tiļuga
Atslēgas vārdi filosilikāti, māli, alumīnija oksīdsalumīnija pulveris, suspensija, poraina keramika
Anotācija Porous ceramic from clay and alumina concentrated suspensions (water content 28-35%) in the direct process of pore formation by reaction of metallic aluminium powder with water are obtained. Clay minerals form stable suspension thanks surface charge of particle surface, which is characterize by zeta potential. Clay minerals associate the developed pore structure after hydrogen elimination. After drying and sintering structure remains. Different materials structure is obtain by use kaolinite, illite or smectite because particles of these minerals have different zeta potential. Pore structure of obtained materials depends on the mineralogical composition of clay. Various admixtures (carbonate, sand) influences hydrogen elimination process and viscosity of suspension. The best catalytic properties characterises kaolinite with the highest zeta potential.
Atsauce Actiņš, A., Butlers, A., Sidraba, I., Švinka, R., Švinka, V., Zaķe-Tiļuga, I. Catalitic Properties of Phyllosilicate in the Concentrated Oxide Suspension. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.17, 2008, 38.-44.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3495