Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Attenuation Spectrum of Self-assembled System: Semiconductor and Virus Like Nanoparticles

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Attenuation Spectrum of Self-assembled System: Semiconductor and Virus Like Nanoparticles
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Anna Kačanovska
Gundars Mežinskis
Pauls Pumpēns
Regīna Renhofa
Atslēgas vārdi Vīrus, Si nano daļiņa
Anotācija Vīrusa veidā daļiņas savienojas ar Si nanodaļiņām.
Atsauce Dehtjars, J., Kačanovska, A., Mežinskis, G., Pumpēns, P., Renhofa, R. Attenuation Spectrum of Self-assembled System: Semiconductor and Virus Like Nanoparticles. No: Biomedical Engineering : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Lietuva, Kauņa, 23.-24. oktobris, 2008. Kaunas: Technologija, 2008, 169.-171.lpp. ISBN 9789955255765.
ID 3597