Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Maritime Research Supported by European Union

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Maritime Research Supported by European Union
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Kaspars Kalniņš
Andris Čate
Dace Tirzīte
Iveta Sauka
Ligita Liepiņa
Atslēgas vārdi 6 Ietvara Programma, transporta prioritāte
Anotācija Pētījumā izklāstītas iespējas, ko šobrīd sniedz ar jūrniecību saistīti pētniecības un attīstības projekti Eiropā kopējā Eiropas jūrniecības vadlīniju kontekstā. Tāpat pētījumā aprakstītas atbalsta iespējas no ES Ietvara Programmām (IP), kā arī tādām pētniecības programmām, kā COST, EUREKA un INTERREG, kā arī šo programmu ietekme uz jūrniecības sektoru. Plašs pārskats par 6.IP jūrniecības projektiem un Latvijas partneru dalību tajā tiek apkopots, vienlaikus analizējot tematiskās prioritātes, kurās sekmīgi tiek finansēti jūrniecības pētījumu projekti. Par piemēru var minēt tādus EK finansētos projektus, kā ENCOMAR-TRANSPORT un EROMAR-BRIDGE, kuru mērķis ir veicināt informētību par ES atbalstītām pētniecības iespējām.
Atsauce Kalniņš K., Čate A., Tirzīte D., Sauka I., Liepiņa L. Maritime Research Supported by European Union // Proceedings of LMA 9th International Conference ”Maritime Transport and Infrastructure-2007”, Latvija, Rīga, 19.-20. aprīlis, 2007. - 255.-272. lpp.
ID 3771