Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Dmitrijs Saharovs
Andris Ozols
Valdis Kokars
Valdis Kampars
Gundars Mežinskis
Ansis Maļeckis
Artūrs Plūdons
M. Rutkis
Atslēgas vārdi trans-cis photoisomerization, stilbene, azobenzene, surface relief grating, red laser, chromophore photoorientation
Anotācija Dotajā rakstā eksperimentāli pētīta trans-cis fotoizomerizācijas iespējamā loma virsmas reljefa režģu ierakstā stilbēna azobenzola atvasinājumos, kad ieraksts un nolase tika veikti ar sarkano 633 nm gaismu. Konstatēts , ka materiāla relaksācijai ir stingra nemonotona ietekme uz hologrāfiskā ieraksta efektivitāti un ka ierakstās ne vien virsmas reljefa režģi, ber arī tilpuma režģi. Iegūtie rezultāti neļauj secināt, ka trans-cis fotoizomerizācijas spēlē galveno lomu. Izdarīts secinājums, ka hromoforu fotodegradācija un fotoorientācija ir galvenie ieraksta mehānismi pētītajos materiāos.
Atsauce Saharovs, D., Ozols, A., Kokars, V., Kampars, V., Mežinskis, G., Maļeckis, A., Plūdons, A., Rutkis, M. The Trans-Cis Photoisomerization Possibility of Stilbene Azocompaunds by Red Light of He-Ne Laser. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 26.-34.lpp. ISSN 14077353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3792