Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione and 2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione Solvatochromy
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valdis Kampars
Pauls-Jānis Pastors
Atslēgas vārdi solvatochromy comparison, solvent H-bond donor properties
Anotācija Ar mērķi iegūt jaunu informāciju par šķīdinātāju spēju veidot H-saites ar izšķīdināto vielu salīdzināta 2-(4’-N,N-dimetilaminobenziliden)-1,3-indandiona (DMABI) un 4-aza-2-(4’-N,N-dimetilaminobeniliden)-1,3-indandion (4NDMABI) solvatohromija. Šķīdinātājos, kuros H-saites radītā stabilizācija ir nenozīmīga, eksistē lineāra sakarība:  (4NDMABI) = 0,948  (DMABI) + 365 cm-1, R2= 0.998. Izmantojot šo vienādojumu var aprēķināt 4NDMABI hipotētisko garo viļņu absorbcijas joslas viļņu skaitli pārējos šķīdinātājos. Salīdzinot aprēķinātos un eksperimentālos lielumus var spriest par šķīdinātāja H-donorajām īpašībām. No pētītajiem šķīdinātājiem tikai nitrometāns, metanols, deiterometanols un etiķskābe ir šķīdinātāji, kuri veido pietiekami efektīvas H-saites ar 4NDMABI nedalīto elektronu pāri. H-donorās īpašības pieaug virzoties no nitrometāna uz etiķskābi. Metanola un deiterometanola H-donorās īpašības ir praktiski vienādas
Atsauce Kampars, V., Pastors, P. Determination of Solvents Characteristics by Comparison the 4-aza-2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione and 2-(4’-N,N-dimethylaminobenzylidene)-1,3-indandione Solvatochromy. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 103.-108.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3795