Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bioetanola un furfurola kopēja iegūšana no lapkoku koksnes

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bioetanola un furfurola kopēja iegūšana no lapkoku koksnes
Nosaukums angļu valodā Bioethanol and Furfural Joint Production from Hardwood
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Valdis Kampars
Māris Puķe
Nikolajs Vederņikovs
Atslēgas vārdi Bioetanols, furfurols
Anotācija Naftas cenu celšanos pasaules tirgū pēdējos gados sadārdzināja sintētiskās ķīmijas produkciju un attiecīgi pacēla konkurētspēju produktiem, kurus var iegūt no augu biomasas, tajā skaitā arī etanolu un furfurolu. Pasaulē bioetanola ražošana ik gadus palielinās par 10%. Tagad etanolu ražo, galvenokārt, sintētiski vai arī fermentējot. Bet jau tuvākajā nākotnē, sakarā ar jaunu situāciju naftas tirgū, palielināsies furfurola un bioetanola kopēja ražošana, izmantojot hidrolīzes tehnoloģiju. Tāpēc visi pētījumi šajā virzienā paliek arvien aktuālāk, tajā skaitā arī furfurola un bioetanola iegūšana no lapkoku koksnes, jo šī izejviela ik gadu rodas pasaulē lielā daudzumā. Šinī darbā mums ir izpētīta furfurola veidošanās dinamika un kinētika no bērza koksnes atliekām, saglabājot celulozi tālākai pārstrādei – bioetanola iegūšanai. Iegūtie rezultāti var būt izmantoti furfurola un bioetanola iegūšanas jaunas tehnoloģijas izstrādāšanai.
Anotācija angļu valodā Naftas cenu celšanos pasaules tirgū pēdējos gados sadārdzināja sintētiskās ķīmijas produkciju un attiecīgi pacēla konkurētspēju produktiem, kurus var iegūt no augu biomasas, tajā skaitā arī etanolu un furfurolu. Pasaulē bioetanola ražošana ik gadus palielinās par 10%. Tagad etanolu ražo, galvenokārt, sintētiski vai arī fermentējot. Bet jau tuvākajā nākotnē, sakarā ar jaunu situāciju naftas tirgū, palielināsies furfurola un bioetanola kopēja ražošana, izmantojot hidrolīzes tehnoloģiju. Tāpēc visi pētījumi šajā virzienā paliek arvien aktuālāk, tajā skaitā arī furfurola un bioetanola iegūšana no lapkoku koksnes, jo šī izejviela ik gadu rodas pasaulē lielā daudzumā. Šinī darbā mums ir izpētīta furfurola veidošanās dinamika un kinētika no bērza koksnes atliekām, saglabājot celulozi tālākai pārstrādei – bioetanola iegūšanai. Iegūtie rezultāti var būt izmantoti furfurola un bioetanola iegūšanas jaunas tehnoloģijas izstrādāšanai.
Atsauce Kampars, V., Puķe, M., Vederņikovs, N. Bioetanola un furfurola kopēja iegūšana no lapkoku koksnes. No: Mežzinātnes un prakse nozares attīstībai, Latvija, Jelgava, 16.-17. aprīlis, 2008. Jelgava: LLU, 2008, 1.-17.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3819