Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Paraugu sagatavošana SEM dažādu materiālu virsmas pētījumiem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Paraugu sagatavošana SEM dažādu materiālu virsmas pētījumiem
Nosaukums angļu valodā Sample preparation for SEM surface investigations of different materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dmitrijs Jakovļevs
Jānis Ločs
Kristīne Veģere
Jurijs Ozoliņš
Antra Ragauska
Atslēgas vārdi SEM, paraugu apstrāde
Anotācija Darbs veltīts dažādu materiālu paraugu sagatavošanas metodikas izstrādei skenējošās elektronu mikroskopijas ( SEM ) pētījumiem uz lauka emisijas skenējošā elektronu mikroskopa Mira/LMU ( Tescan, Čehija ). Izstrādāts un eksperimentāli pierādīts paraugu secīgas sagatavošanas algoritms, kas ļauj iegūt labas un kvalitatīvas dažādu metālu, keramisku un bioloģiskas dabas materiālu virsmas struktūras mikrofotogrāfijas. Pētot cietos bioloģiskos audus, tai skaitā ekstrahētus zobu paraugus, izstrādāta jauna vienkāršota metode zobu replikas noņemšanai tālākiem SEM pētījumiem, kas ļauj precīzāk noteikt izmaiņas robežvirsmā plombējamais materiāls – zoba emalja pacienta dzīves laikā.
Anotācija angļu valodā Current work dedicated for development of different material sample preparation methodology for research on field emission scanning electron microscopy (SEM) Mira/LMU (Tescan Czech Republic). Developed and experimentally approved the sequential sample preparation algorithm, what allows obtaining of high quality different metal, ceramic and biological origination surface structure microphotographs. During research of hard biological tissues, also dental samples, new simplified method for obtaining of tooth replica for further SEM investigations was developed. This method allows more accurately determine the changes in plugged material - tooth enamel boundary during the patient lifetime.
Atsauce Bērziņa-Cimdiņa, L., Jakovļevs, D., Ločs, J., Ruģele, K., Ozoliņš, J., Ragauska, A. Paraugu sagatavošana SEM dažādu materiālu virsmas pētījumiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 163.-170.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3897