Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas līdzekļiem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas līdzekļiem
Nosaukums angļu valodā The Visual Correction of Woman Body Using Artistic Means of Clothing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Beikule
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: auguma vizuālā korekcija, auguma īpatnības, apģērba projektēšana.
Anotācija Individuālo pasūtījumu sekmīgai izpildei šūšanas uzņēmumos svarīgi ir, ne tikai iegūt cilvēka ķermeņa datus, bet izveidot sistēmu, kas palīdz konstatēt visas tās ķermeņa īpatnības, kas var ietekmēt auguma vizuālo uztveri tērpā. Tērps, savukārt, ir līdzeklis ar kura palīdzību šīs auguma īpatnības var koriģēt. Izmantojot tērpa projektēšanas paņēmienus, kas balstīti uz mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem: formu, līniju , krāsu un rakstu kombinācijām, kā arī izmantojot optisko ilūziju likumsakarības, iespējams izstrādāt metodes, ar kuru palīdzību auguma īpatnību korekcija ir efektīga. Darbā apskatīts auguma vizuālās korekcijas paņēmienu praktiskais lietojums.
Anotācija angļu valodā Along with the development of 3D design systems the projection of clothing for individual bodies in virtual reality becomes current, too. Not only individual body measurements have to be used working with orders of individual clients. It is important to develop the system to establish body individualities that influence the visual perception of clothing. Using clothing design methods based on artistic means of expression: shape, line, colour, the combinations of patterns, as well as, using the regularities of optical illusions is possible to develop methods to make the correction of body individualities effective. The practical use of the ways of visual correction is described in the article.
Atsauce Beikule, I., Viļumsone, A. Sieviešu figūru vizuālā korekcija ar tērpa kompozīcijas līdzekļiem. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 97.-102.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4071