Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā
Nosaukums angļu valodā Ecological Situation of the Baltic Sea due to Maritime Transport Pollution
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori Jolanta Staško
Modris Drille
Ineta Rozenštrauha
Valdis Priednieks
Māris Kokmanis
Andris Unbedahts
Atslēgas vārdi Baltijas jūra, piesārņojums, jūras transports
Anotācija Rakstā aplūkots Baltijas jūras hidroloģiskais raksturojums – lēnā ūdens apmaiņa Baltijas jūrā ir viens no cēloņiem, kāpēc šī iekšzemes jūra ir sevišķi jutīga pret piesārņojumu. Darbā analizēti ūdens transporta piesārņojuma veidi, kas būtiski ietekmē Baltijas jūras ekosistēmu: dažāda veida naftas produktu noplūdes, pretnosēdumu kuģu krāsu biocīdu ietekme uz jūras faunu un floru, kā arī ar balastūdeņiem jūrā nonākušo invazīvo sugu ietekme uz jūras barošanās ķēdi. Turpmāk apskatīti minēto problēmu risinājumi ES likumdošanas mērogā un piedāvāti autoru ieteikumi jūras ekoloģiskās situācijas kontekstā.
Anotācija angļu valodā The paper presents a hydrological survey of the Baltic sea - the slow water exchange is cosidered to be one of the causes why this inland sea is so susceptible to pollution. The paper deals with different types of pollution which affect the ecosystme of the Baltic sea and are caused by marine transport e.g., various oil spills, antifouling ship paints and their adverse effect on the sea flora and fauna, invasive marine species introduced by ship ballast water and their influence on the marine food chain. The solutions to improve the Baltic sea ecology propsed by the auhos are viewed within the framework of EU legislation.
Atsauce Staško, J., Drille, M., Rozenštrauha, I., Priednieks, V., Kokmanis, M., Unbedahts, A. Baltijas jūras ekoloģiskais stāvoklis ūdens transporta piesārņojuma kontekstā. No: 10. starptautiskā konference „Ūdens transports un infrastruktūra”, Latvija, Rīga, 24.-25. aprīlis, 2008. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2008, 201.-206.lpp. ISSN 1691-3817.
ID 4152