Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai
Nosaukums angļu valodā Analysis of Some Problems and Solutions of Registration for Time Intervals of Multichannel Systems
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Anatolijs Morozovs
Valerijs Zagurskis
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi : laika- ciparu pārveidojums, laika raksturlīkne, skalu salāgošana, impulsu pārklāšana
Anotācija Darba uzdevums bija problēmu analīze, kas radās laika intervālu reģistratora projektēšanas gaitā. Tā kā tiek plānots izveidot daudzkanālu sistēmu laika intervāli reģistrācijai, vispirms ir jāatrisina, kā pieslēgt kanālus. Tā kā bija izvelēta kanālu apvienošanas metode, ir jāatrisina daži jautājumi. Apvienojot kanālus ir iespējama impulsu pārklāšana, tāpēc ir nepieciešama impulsu filtrācijas sistēma. Jebkurā sistēmā ir noteiktas aizkaves, jo elementi nepārslēdzas „acumirklī”. Aizkaves dēļ sistēma ir nepieciešama impulsu filtrācija tādā gadījumā, ja ienākošu impulsu frekvence būs lielāka nekā sistēmas maksimāla frekvence. Sistēma tiek plānots divu skalu izmantošana: precīza skala (aiztures līnija) un rupja skala (Greja skaitītājs) Lai sistēma strādātu veiksmīgi ir jāsalāgo divas skalas. Skalu salāgošana ir jāievēro galveno noteikumu: precīzas skalas skaldīšana nedrīkst pārsniegt skaitītāja jaunākas pozīcijas periodu T. Pēdējā daļa tiek apskatīta procesora izmantošanas iespēja sistēmā. Procesora galvenās funkcijas: ģenerē adreses datu ierakstīšanai SRAM atmiņā; pārslēdz atmiņas; apstrādā datus, iegūtus no Greja skaitītāja un aiztures līnijas; vadā kanālu adaptīvo filtru.
Anotācija angļu valodā The purpose of this work – the analysis and the decision of questions connected with working out and designing the system that register time intervals. In the first part of work it is considered two methods of connection of channels: association of channels or independent service of channels. Comparing the basic advantages and lacks of each method, the method of association of channels has been chosen. One of tasks was the breadboard model creation. The chosen method of association of channels allows creating a breadboard model in shorter terms and considerably simplifies system, as the breadboard model purpose – the analysis of system general moments. When associating channels it is necessary to solve some important points. One of them is overlapping of adjacent impulses. A necessary condition for successful association of impulses – , where ti - an interval between impulses, and tab – block of association delay. However, as the system is intended for operation with casual streams of time characteristics, the system that filters impulses is required. Necessity of filtering of incoming impulses is required because the chips used in system, has certain delays. To realize the filtering of impulses, the scheme from logical units “AND” and „NOT” is offered. Two main possibilities of impulses arrival in system are considered. The first variant – , where ti – an interval between impulses, tbs – the distributing signal delay in filtering system. In this case it’s the highest probability of successful time interval registration. The second variant – . In this case it is required to make additional modeling of streams allocation to specify the time interval successful registration probability. When associating the channels the additional scheme of saving the channel’s number is required, because the data of temporarily interval registration without the additional information on channel number, from which they have been received, have no practical value. It is offered to connect expanded memory (FIFO) to save the channel number. As in the projected logger two scales are used, exact (delay line) and rough (Grey counter), arises necessity of scales coordinating. For successful scales coordination it is necessary to satisfy two conditions: exact scale splitting quantity – , where dl – a delay line position quantity, gp – quantity of additional positions encoded to the Gray code; the second condition – exact scale splitting should be allocated inside T period. In a final chapter it is considered the processor usage possibility for following operations: record addresses generation in RAM type memory, memory blocks switching, post data from the counter and delay line processing, entering streams filter handling.
Atsauce Morozovs, A., Zagurskis, V. Dažu jautājumu analīze un atrisinājumi daudzkanālu sistēmas laika intervālu reģistrācijas konstruēšanai. Rīga: RTU, 2008. 9 lpp.
ID 4159