Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ūdens bioloģiskā piesārņojuma samazināšana pielietojot elektrolīzes procesā TiOx saturošu keramikas elektrodus

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ūdens bioloģiskā piesārņojuma samazināšana pielietojot elektrolīzes procesā TiOx saturošu keramikas elektrodus
Nosaukums angļu valodā Possibilities to Decrese the Microbiological Pollution of the Water by Using Electrolysis with TiOx Ceramic Electrodes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Jurijs Ozoliņš
Juris Mālers
Madars Reimanis
Atslēgas vārdi elektrolīze, dezinfekcija, titāna oksīds, mikroorganismi
Anotācija M.Reimanis, J.Ozoliņš, J.Mālers. Ūdens bioloģiskā piesārņojuma samazināšana pielietojot elektrolīzes procesā TiOx saturošu keramikas elektrodus. Darbā tika pētīta elektrolīzes procesa ietekme uz organisko vielu sadalīšanos un mikroorganismu vairošanos ūdenī. Kā anods elektrolīzes procesā tika izmantots speciāli sintezēts TiOx saturošs keramikas elektrods. Organisko vielu daudzumu ūdenī un tā izmaiņas elektrolīzes procesā tika vērtētas ar permanganāta indeksu IMn, mg O2/L. Darbā tika konstatēts, ka palielinot strāvas blīvumu līdz 8,3 mA/cm2 un laiku līdz 2h elektrolīzes šūnai elektrolīzes laikā IMn samazinājās par 10%. Hlora jonu klātbūtnē IMn samazinājums sasniedz 78% pie strāvas blīvuma 8,3 mA/cm2 1h laikā. TiOx saturošas keramikas elektrodu izmantošana elektrolīzes procesā veicina organisko vielu noārdīšanos, par ko liecina permanganāta indeksa IMn izmaiņa, kas netieši raksturo arī mikroorganismu daudzumu ūdenī. TiOx keramikas elektrodi elektrolīzes procesā hlora jonu klātbūtnē var radīt ūdenī paliekošu dezinficējošu efektu, kas izpaužas kā mikroorganismu vairošanās intensitātes samazināšanās.
Anotācija angļu valodā M. Reimanis, J.Ozolins, J. Maler. Possibilities to decrese the mirobiological pollution of the water by using electrolysis with TiOx ceramic electrodes. In this research paper influence of electrolysis process on decomposition of organic matter and microorganism propagation in water has been studded. Specially synthesized TiOx containing ceramic electrode was used as an anode. The quantity of organic matter in the water was given as permanganate index IMn, mg O2/L. In this study it was found that if the current density is increased to 8,3mA/cm2 for 2 hours the IMn of the treated water decreased by 10%. If chloride ions are present during the electrolysis the decrease of IMn was more rapid using current density 8,3mA/cm2 IMn decreased by 78% in 1 hour. Use of the TiOx electrode promotes the deterioration of organic matter as indicated by changes in IMn. IMn also indirectly indicates the amount of microorganisms in the water. Electrolysis process using a ceramic TiOx electrode in the presence of chloride ions can create a lasting disinfectant effect that manifests as decrease in propagation intensity of microorganisms.
Atsauce Ozoliņš, J., Mālers, J., Reimanis, M. Ūdens bioloģiskā piesārņojuma samazināšana pielietojot elektrolīzes procesā TiOx saturošu keramikas elektrodus. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 90.-96.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4178